przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na wydzierżawienie lokalu ul. Pokoju 12 w Sochaczewie

Sochaczew, dnia 13-03-2023 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM

NA WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU

ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TARGOWISKU MIEJSKIM

– MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

 

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie pomieszczenia z niezależnym wejściem oraz  pełnym węzłem sanitarnym o  łącznej powierzchni 48,62 m2 , znajdujące się na Targowisku Miejskim przy ul. Pokoju 12, 96-500 Sochaczew. 

II Warunki przetargu.

 

Zaoferowana cena dzierżawy nie może być mniejsza niż  38,50 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT oraz  podatek od nieruchomości.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do  3 lat.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie pomieszczenia  na targowisku Miejskim w Sochaczewie, ul. Pokoju 12 powierzchnia 48,62 m2” należy składać do dnia 21.03.2023 r. do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,                    ul. Olimpijskiej 3  pok. 01/17.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2023 r. o godz. 10:05 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

a)      oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym  (w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

c)      zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3  tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.


Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Ogłoszenie .pdf

OGŁOSZENIE - załaczniki do pobrania.docA A A
13.03.2023
godz.11:35
 
kontakt