przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin
Postępowanie o udzielenie zamówienia - Świdczenie usługi konserwacji boiska

Sochaczew, dnia 23.02.2023 roku.

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji:

Świadczenie usługi pielęgnacji nawierzchni trawiastej boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie

SWZ - Świdczenie usługi pielęgnacji nawierzchni trawiastej boiska.pdf

FORMULARZ OFERT ZAŁĄCZNIKI 1-6.docx

UMOWA - ZAŁĄCZNIK NR 7.docx

INSTRUKCJA PIELEGNACJI BOISKA - ZAŁĄCZNIK NR 8 - poprawiony.pdf

Informacja o kwocie jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx

 

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

A A A
07.03.2023
godz.15:26
 
kontakt