przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
416255 odwiedzin
Wykaz obiektów do wydzierżawienia

Sochaczew, dnia 23.05.2022 roku

Zarządzenie nr 19/2022

z dnia 23.05.2022 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

  1. Podaje do publicznej wiadomości następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do

wydzierżawienia:

 

Lp.

Nr ewid.

Obręb ewidencyjny

 

Położenie

Opis nieruchomości Powierzchnia  m 2

 

Cel umowy

 

 

Wysokość opłat

 

 

Czas trwania umowy

1.

1162/1

 

KW PL1O/00019104/9

 

Sochaczew Wschód

Ul. Warszawska 80,

96-500 Sochaczew

Działka

1 957 m2

Oddanie w dzierżawę  w celu wykorzystania gospodarczego niekolidującego z działalnością statutową MOSiR w Sochaczewie

3436,40 zł netto miesięcznie

Do 3 lat

 

* szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

 

2. Wydzierżawienie dzierżawcy nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl oraz BIP.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4. Wykaz zamieszczono, dnia 23.05.2022 r.

A A A
23.05.2022
godz.14:29
kontakt