przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
347859 odwiedzin
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

                                                                                                                                                 Sochaczew, dnia 03.02.2021 roku

 

Zarządzenie nr 3/2021

z dnia 03.02.2021 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

 

  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
    w użyczenie w celu prowadzenia przez stowarzyszenia sportowe działalności statutowej:

Lp.

Opis nieruchomości

 

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia

 

Numer ewidencyjny

nieruchomości

 

 

Czas trwania umowy

1

Pomieszczenie w budynku przy ul. Warszawskiej

 100 m 2

1162/2

do 3 lat

 

2

Pomieszczenie w budynku przy ul. Warszawskiej

60 m 2

1162/2

do 3 lat

* szkic sytuacyjny dostępny jest w sekretariacie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

 

  1. Oddanie w użyczenie nieruchomości dla osób zainteresowanych nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl oraz BIP.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  3. Wykaz wywieszono dnia 03.02.2021 r.

03.02.21 lokale Warszawska.pdf

A A A
03.02.2021
godz.13:08
 
kontakt