przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
347857 odwiedzin
Informacja o funkcjonowaniu hal sportowych MOSiR
Aktualne obostrzenia przedłużone o kolejne dwa tygodnie, do 14 lutego 2021 r.
 
W związku z nowymi wytycznymi, wprowadzonymi ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. informujemy, iż hale sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie: przy ul. Chopina 101 i ul. Kusocińskiego 2 mogą być czynne od 28.12. 2020 do dnia 14.02.2021 jedynie dla:
- współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe , lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
- lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

- lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności).

A A A
29.01.2021
godz.08:48
 
kontakt