przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
343996 odwiedzin
Aktualne obostrzenia dotyczące hal sportowych obowiązują do 31.01.2021 r.
Aktualne obostrzenia będą obowiązywać dwa tygodnie dłużej, do  31 stycznia 2021 r.
 
W związku z nowymi wytycznymi, wprowadzonymi ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. informujemy, iż hale sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie: przy ul. Chopina 101 i ul. Kusocińskiego 2 mogą być czynne od 28.12. 2020 do dnia 17.01.2021 jedynie dla:
- współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe , lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
- lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
- lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności).
A A A
12.01.2021
godz.08:49
 
kontakt