przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
344226 odwiedzin
37 Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą

W niedzielę 13 września wystartuje 37 Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą. W tegorocznej edycji weźmie udział 250 osób z terenu całej Polski, a nawet zagranicy. Bieg ze startem w Kamionie Poduchownym (stadion Szkoły podstawowej) i metą w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 80 (stadion MOSiR)wystartuje  o godz. 11.00.Patronat honorowy nad imprezą objął Maciej Małecki - Poseł na Sejm RP, Piotr Osiecki - Burmistrz Sochaczew, Jolanta Gonta - Starosta Powiatu Sochaczewskiego.

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00 w namiocie lodowiska przy ul.Warszawskiej 80.

O godzinie 9.40 nastąpi otwarcie imprezy i start honorowy na nowej bieżni stadionu. Zawodnicy na start ostry przewiezieni zostaną autokarami.

Pierwszego zawodnika spodziewamy się na mecie o godz. 12.10

Tegoroczna edycja niestety ze względów epidemiologicznych organizowana jest bez imprez towarzyszących, co nie oznacza, że nie zachęcamy do kibicowania zawodnikom na trasie , która biegnie z Kamiona , przez Witkowice – Mistrzewice – Żuków – Sochaczew: ul.Mostowa – Chodakowska – Chopina – Młynarska – Łąkowa – Trojanowska – Jana Kochanowskiego – Polna – Świerkowa – Długa – Buczka – Warszawska – Stadion MOSiR, Warszawska 80.

Podczas imprezy na stadionie obowiązują

Wytyczne dla zawodników/wymogi sanitarne obowiązujące podczas

37 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą 13.09.2020r.

W związku z pandemią istnieją dodatkowe ryzyka dla uczestników 37 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą i dla jego organizacji. W momencie wprowadzenia wytycznych obowiązują przepisy:

  • liczba uczestników biegów nie może przekroczyć 250 osób,
  • zawodnicy podczas startu i biegu nie muszą zakrywać ust i nosa.

- W Półmaratonie mogą wziąć udział jedynie osoby, które w ciągu dwóch tygodni poprzedzających imprezę oraz w dniu imprezy nie mają następujących objawów: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.

- Osoby, które zatają w/w objawy i wezmą udział w imprezie, biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.

- W zakresie organizacji biegów, organizator zwiększy liczbę i dystans pomiędzy punktami odbioru numerów startowych w biurze zawodów, udostępni zawodnikom środki do dezynfekcji rąk, może również w ramach biegu podzielić zawodników na grupy, startujące w interwałach.

- wprowadza się obowiązek opłaty startowej przelewem do dnia 10.09.2020r. na numer konta: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 52 9283 0006 0000 1986 2000 0010 ( w tytule przelewu : Opłata Półmaraton + imię i nazwisko zawodnika)

 w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej w dniu zawodów – gotówką w kasie lodowiska przy ul. Warszawskiej 80 (tj. BIURZE ZAWODÓW)

- wejście na teren zawodów tylko od strony ul. Olimpijskiej 3( Pływalnia Orka) bramą lodowiska

- obowiązkowa rejestracja w bramie wejściowej na teren lodowiska z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu (dotyczy również osób towarzyszących)

- przy rejestracji zawodnika obowiązkowe jest złożenie pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik według swojej posiadanej wiedzy, nie jest osobą zakażoną i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

- do biura zawodów prócz pracowników, wolontariuszy organizatora, mają wstęp jedynie zawodnicy (zarejestrowani online i w przypadku wolnych miejsc, ci którzy chcą się zarejestrować)

- do biura zawodów wchodzimy pojedynczo

- zawodnicy powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbice, w których poruszają się w na terenie Biura zawodów oraz podczas przewozu autokarami.

- w miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy wejściu w strefę biura zawodów tj. przy bramie lodowiska , przy biurze zawodów oraz szatniach i toaletach, w autokarach)

- autokary będą dezynfekowane przed wejściem zawodników i wyjazdem do Kamiona

- zawodnicy w autokarach zajmują miejsca siedzące, organizator zapewnia wystarczającą ilość autokarów do przewozu osób

- depozyt znajduje się w hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 – zawodnik otrzymuje ponumerowany zgodnie z numerem startowym zawodnika, worek, do którego składa swój depozyt. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Zawodnicy pozostawiają w depozycie przedmioty wartościowe i dokumenty na własną odpowiedzialność.

- woda na punktach regeneracyjnych wydawana będzie w kubkach, ustawionych w odpowiedniej odległości. Punkty regeneracyjne obsługiwane będą przez wolontariuszy wyposażonych w środki ochrony osobistej.

- po ukończeniu zawodów zawodnik otrzymuje posiłek, wydawany przy biurze zawodów, który spożywa w wyznaczonej strefie bądź na trybunach

- podczas zawodów obowiązuje zakaz wstępu na murawę stadionu przy ul. Warszawskiej 80, zawodnicy zobowiązani są do poruszania się w wyznaczonych strefach

- każdy uczestnik Półmaratonu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.

- uczestnicy Zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

- uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji, obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

- Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

-  Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach  w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

A A A
10.09.2020
godz.08:24
 
kontakt