przejdź do Sochaczew.pl
323088 odwiedzin
PRZETARG DZIERŻAWA LOKALU W UL. KUSOCINSKIEGO

                                                                                                                                                                                             Sochaczew, dnia 24.06.2020 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALU UŻYTKOWEGO W HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 2 W SOCHACZEWIE 

 

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie lokalu użytkowego o powierzchni 74 mkw w budynku Hali Sportowej ul. Kusocińskiego 2,  96-500 Sochaczew. 

II Warunki przetargu.

 

  1. Zaoferowana cena dzierżawy nie może być mniejsza niż  22,00 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT oraz  podatek od nieruchomości.

 

  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do  3 lat.

 

  1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wydzierżawienie lokalu użytkowego o powierzchni 74 mkw w budynku Hali Sportowej ul. Kusocińskiego 2,  96-500 Sochaczew” należy składać do dnia 01.07.2020 r. godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul.Olimpijskiej 3  pok. 01/17.

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godz. 10:05 w Miejskim Ośrodku Sportu                  i Rekreacji w Sochaczewie.

 

  1. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

a)      oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym              (w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

c)      zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

  1. Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3                tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew,                   ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

  1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 Szczegółowe warunki w poniższych załącznikach:

1.lokal Kusocinskiego hala.pdf

2. lokal Kusocinskiego hala.doc

A A A
24.06.2020
godz.12:43
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość