przejdź do Sochaczew.pl
323081 odwiedzin
Otwieramy Pływalnię Orka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie informuje, iż w dniu 6 czerwca 2020 (sobota) nastąpi otwarcie Pływalni Orka.

Wszyscy klienci Pływalni zobligowani są do bezwzględnego stosowania się do poniższych wytycznych:
Podczas uruchomienia Pływalni Orka będą przestrzegane: wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, 1.06.2020 r.

Zasady bezpieczeństwa w obiekcie:

1. Ilość klientów korzystających jednorazowo z usług wynosi do 58 osób.
2. Otwarte drzwi wejściowe przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania.
3. Mierzenie temperatury w sytuacjach wskazujących na infekcję. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu takiej osoby nie wpuszczamy na obiekt i taka osoba natychmiast zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
4. Nakaz noszenia maseczek w całym obiekcie z wyłączeniem części mokrej.
5. Obowiązkowa zmiana obuwia.
6. Zachowanie odległości 2-m przed kasą/szatnią, co jest oznaczone strefą czekania.
7. Przed kasą/szatnią może znajdować się tylko jedna osoba.
8. Prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne, prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku, kluczyki do szafek uprzednio zdezynfekowane będą wydawane na przemiennie z zachowaniem odległości.
9. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami infekcji.
10. Zakaz korzystania z krzesełek w poczekalniach oraz widowni.
11. Zachowanie odległości 2 metrów w każdej strefie całego obiektu.
12. Ogólna dostępność do płynów dezynfekujących.
13. Instrukcje w pomieszczeniach sanitarnych tj. instrukcja mycia rąk, instrukcja dezynfekcji rąk, instrukcja zdejmowania maseczki, instrukcja zdejmowania rękawiczek.

Zasady bezpieczeństwa klientów:

1. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika oraz otoczenia pływalni.
2. Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie
3. Rozmieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, w kasach, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na obiekt Pływalni.
5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej- wejście boso po przejściu przez brodzik do płukania stóp.
6. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
7. Z małych niecek i jacuzzi zaleca się, korzystanie pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkujących.
8. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa – osłonę pozostawiamy wraz z ubraniem w przebieralni mokrej a ubierając się po kąpieli należy założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

Korzystanie z saun:
• Korzystanie z saun do 2 osób jednocześnie,
• zapewniona temperatura w saunie powyżej 60oC,
• obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.

Zasady bezpieczeństwa pracowników:

1. Pracownicy Pływalni Orka wyposażeni są w przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Ponadto w kasie Pływalni zamontowano przesłonę z przeźroczystego tworzywa sztucznego, izolującą stanowisko pracy od osób oczekujących w kolejce po bilety.
2. Nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z obiektu.
• zapewnienie odległości między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m,
• regularnie i częste mycie oraz dezynfekowanie rąk
• regularne czyszczenie powierzchni wspólnych
• każdy pracownik ma zapewniony: dostęp do zaplecza socjalnego, dostęp do osobnych szafek ubraniowych, dostęp do wydzielonego wc z przebieralnią oraz do oddzielnego węzła sanitarnego.

Zapraszamy !

A A A
03.06.2020
godz.14:04
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość