przejdź do Sochaczew.pl
327445 odwiedzin
Wirtualny Bieg Majowy - 1-3.05.2020

Masowej imprezy jeszcze długo zorganizować nie będziemy mogli, ale skoro można już biegać, jeździć na rowerze, zapraszamy Was do udziału w I Sochaczewskim Wirtualnym Biegu Majowym.

Zasady opisane są w poniższym regulaminie. Pamiętajcie o przestrzeganiu wszelkich wytycznych, obowiązujących w czasie pandemii wirusa COVID -19.

Udział w biegu jest dobrowolny, tak jak i rejestracja czy udokumentowanie Waszego startu. Nie będziemy oszukiwać, wydatek na medale czy koszulki byłby w obecnej sytuacji niemądry , a pobieranie opłaty startowej też wydaje nam się nie w porządku.

Bieg ma się odbywać  w dniach 1 – 3 maja 2020r. a jego dystans to min. 3 km.  To znaczy , że któregoś z dni „MAJÓWKI” macie do pokonania min. 3 km. Możecie je przebiec, przejechać rowerem, na rolkach, przejść czy przeczołgać, co wolicie, obyście tylko zachowali zasady bezpieczeństwa w obecnych czasach.  Możecie zrobić więcej niż 3 km , wtedy dajcie znać, jaki dystans pokonaliście 😉

A jak ktoś będzie miał ochotę na pamiątkowy imienny numer startowy i imienny dyplom do samodzielnego wydruku, prosimy o rejestrację na maila : mosirsochaczew@interia.pl . Podajemy imię nazwisko, wiek, klub ewentualnie miejscowość, ale samo imię i nazwisko wystarczy 😉.

Dla pierwszych 5 osób, które będą chciały podzielić się z nami relacją z biegu, postaramy się o nagrody specjalne.

Powodzenia! Bądźcie uważni i czujni, zachowajcie odpowiednie procedury 😉

 

I Sochaczewski Wirtualny Bieg Majowy / Regulamin

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

Telefon: 721-121-011

Adres e-mail: mosirsochaczew@interia.pl

 

II. CEL IMPREZY

1. Upamiętnienie Święta Konstytucji 3-go Maja

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

 

III. TERMIN, MIEJSCE

Uczestnicy zobowiązują się do pokonania w dniach 1-3 maja 2020 roku dystansu minimum 3 kilometrów ( biegiem, nordic walking, chód, rower, wózek, byle nie samochód 😉) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres mosirsochaczew@interia.pl  zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka. Dystans, miejsce, czas biegu wybieracie sobie sami. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegania wszelkich wytycznych , obowiązujących w czasie pandemii wirusa COVID -19.

 

IV. ZAPISY

1. Rejestracja zawodników odbywa się za pomocą zgłoszenia na adres mosirsochaczew@interia.pl  z podaniem imienia i nazwiska i jest konieczna tylko jeśli chcecie otrzymać imienny numer startowy i dyplom.

2. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku, a po przesłaniu relacji z wykonanego zadania – dyplom , również do samodzielnego wydruku 😉

 

V. OPŁATA STARTOWA

Nasz bieg nie ma opłaty startowej, ale jeśli macie potrzebę wpłaćcie pieniądze na jakiś szczytny cel 😉 albo zróbcie coś dobrego dla innych 😉 nawet kanapkę czy herbatę żonie czy mężowi , pobawcie się z dzieckiem, zadzwońcie do rodziców itp. itd. 😉

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. W biegu mogą wziąć udział wszystkie osoby powyżej 13-go roku życia. Osoby poniżej 13-go roku życia mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Pamiętajcie o  zasadach obowiązujących w okresie trwania pandemii wirusa COVID -193.

 Każdy uczestnik może, ale nie musi udokumentować swoją aktywność poprzez wysłanie na adres mosirsochaczew@interia.pl  zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka. Robicie to tylko jeśli chcecie otrzymać dyplom na maila 😉 i ewentualnie jedną z 5 nagród specjalnych.

4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 6.05.2020 roku.

5. Nie będziemy oszukiwać - medale wiążą się z kosztami, a tych nie chcemy ponosić, ze względu na trudną sytuację, w jakiej się znajdujemy po zamknięciu obiektów. W zamian za udział w biegu wysyłamy dyplom do samodzielnego wydruku i numer startowy na pamiątkę, ale dla pierwszych 5 osób , które podzielą się z nami zdjęciem z biegu, postaramy się zorganizować nagrody specjalne.

6. Wysyłka 5 nagród specjalnych nastąpi po 10 maja 2020r.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie , a przez udział oświadczają jednocześnie,  że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie posiadają żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach.

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

  1. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.
  2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124, lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja I Sochaczewskiego Wirtualnego Biegu Majowego

oraz w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej.

Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Zebrane dane mogą być przekazywane: dane mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych  oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w nagrodzeniu udziału w biegu.

A A A
28.04.2020
godz.15:48
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość