przejdź do Sochaczew.pl
324114 odwiedzin
ZAPRASZAMY NA OTWARCIE LODOWISKA

REGULAMIN PORZĄDKOWY MIEJSKIEGO LODOWISKA W SOCHACZEWIE

 

 1. Lodowisko jest czynne codziennie w godz. 10.00- 15.00 i 16.00-20.00.

2. Wejście na taflę co pełną godzinę od otwarcia lodowiska 10.00 do 19.00 – ostatnie wejście.

3. Zejście z tafli w godz. 10.50; 11.50; 12.50; 13.50; 14.50; 16.50; 17.50; 18.50; 19.50.

4. W kasie lodowiska honorujemy karty: Sochaczewska Karta: Mieszkańca, Rodziny, Seniora, Weterana, Honorowego Dawcy Krwi; Karta Rodziny, Seniora Gminy Sochaczew, Multisport, FitProfit.

5. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

6. Do korzystania z tafli lodowiska upoważnione są wyłącznie osoby posiadające łyżwy i ważny bilet wstępu.

7. Na tafli lodowiska może w jednym czasie przebywać do 100 osób.

8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:

- bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi,

- kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,

- niezwłocznego zawiadomienia obsługi obiektu w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości,

- jazdy w wyznaczonym kierunku,

9. Na tafli lodowiska zabrania się:

- jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,

- wykonywania skoków,

- gwałtownego hamowania,

- siadania na bandach lodowiska i przeskakiwania przez nie,

- przebywania w stanie nietrzeźwym,

- wprowadzania zwierząt,

- wnoszenia jakichkolwiek napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich podczas jazdy,

- rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

- używania otwartego ognia.

10. Za przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione w szatni oraz poza nią MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

11. Na terenie lodowiska zabrania się spożywania alkoholu i innych używek, palenia tytoniu, przebywania
w stanie nietrzeźwym pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz urządzania zabaw niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu.

12. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na lodowisku, w tym również opiekunowie prawni małoletnich, ponoszą odpowiedzialność materialną.

13. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje kierownik lodowiska.

 

CENNIK LODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

MOSiR, ul. OLIMPIJSKA 3

 

Godziny pracy:

Codziennie w godz. 10.00 – 15.00 i 16.00 – 20.00.


Wejście i zejście z tafli lodowiska odbywa się w godzinach:

10.00-10.50, 11.00-11.50, 12.00-12.50, 13.00-13.50, 14.00-14.50, 16.00-16.50, 17.00-17.50, 18.00-18.50, 19.00-19.50.

 

Cennik:        

Bilet normalny – 8.00 zł

Bilet normalny z kartą mieszkańca – 6.50zł

Bilet ulgowy  - 4.50zł

Bilet ze zniżką dla posiadacza Sochaczewskiej Karty Rodziny/Sochaczewskiej Karty Seniora - 4.00 zł

Ceny poddane w cenniku są opłatą z góry za 50 min pobytu na lodowisku dla 1 osoby.

 

Wypożyczenie łyżew na godzinę – 5.50 zł

Wypożyczenie łyżew na godzinę z kartą mieszkańca - 4.50zł

Wypożyczenie łyżew ulgowe – 3.00zł

Wypożyczenie łyżew dla posiadacza Sochaczewskiej Karty Rodziny/Sochaczewskiej Karty Seniora - 3.00 zł

Ceny podane w cenniku sa opłatą z góry za 50 min wypożyczenia 1 pary łyżew. 

 

Cennik dla grup szkolnych

Wejscie - 3.00 zł

Wejście + łyżwy - 6.00 zł

Ceny podane w cenniku są podane z góry za 50 min pobytu na lodowisku po wczesniejszej rezerwacji min. 10 osób. 

 

Ostrzenie łyżew – 10zł

Honorujemy karty Miasta Sochaczew (mieszkańca, rodziny, seniora, weterana, honorowego dawcy krwi);

Gminy Sochaczew (dużej rodziny, seniora),

Multisport, Fitprofit.

  • Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej, studentów za okazaniem legitymacji
    do 26 roku życia, kobieta powyżej 60 roku życia i mężczyznom powyżej 65 roku życia.
  • Wejścia na kartę dużej rodziny dofinansowywanych przez Urząd Miasta i MOSiR: Klient okazując kartę dużej rodziny 3+ i dowód osobisty wpłaca 40zł, a otrzymuję do wykorzystania 90zł.
  • Wejście grupowe możliwe po akceptacji kierownictwa MOSiR, bilet – 3zł/os., bilet + łyżwy – 6zł/os.
  • Całkowita rezerwacja lodowiska jest uzgadniana z kierownikiem lodowiska i wynosi 150zł/godzina poza godzinami jego funkcjonowania.
  • Praca lodowiska w dni szczególne:

          24.12 – nieczynne, 25.12 – nieczynne, 26.12 – 13.00-20.00, 31.12 – 10.00-14.00,

          1.01 – 13.00-20.00.

  • Informacje i rezerwacje tafli lodowiska pod numerem tel. 46 862-77-59 wew.130 oraz od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 pod nr tel. 502-695-493
A A A
25.11.2019
godz.12:23
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość