przejdź do Sochaczew.pl
324260 odwiedzin
Sochaczewski Bieg Niepodległości

W związku z zaplanowanymi wcześniej uroczystościami zmieniamy nieco trasę Biegu i godziny startu.

W poniedziałek 11 listopada ruszamy z Placu Kościuszki , ulicami Staszica, Traugutta, 15 Sierpnia, Mazowiecką, Wojska Polskiego, Licealną, Traugutta, by zakończyć Bieg ponownie na Placu Kościuszki.

 

Biuro biegu będzie czynne od godz. 8.30 na Placu Kościuszki, o godz. 9. 30 nastąpi uroczyste otwarcie imprezy. Zapraszamy wszystkich uczestników, jak i kibiców do wspólnego odśpiewania hymnu.  O godz. 9.35 zaplanowany jest start biegu NORDIC WALKING . Także zapraszamy wszystkich chętnych do przejścia z kijkami trasy naszego Biegu i uczczenia wspólnie z biegaczami Święta Niepodległości. Na godz. 9.45 zaplanowaliśmy bieg dzieci, który został podzielony na dwie kategorie – bieg dzieci do lat 4, gdzie maluchy startują z rodzicami oraz bieg dzieci do lat 7 na dystansie 250 metrów. Z kolei o godz. 10.20 wystartuje bieg główny na dystansie 2500 metrów. O 10.50 zaplanowane jest zakończenie biegu oraz uroczyste wręczenie nagród.

 

Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy ulicy Olimpijskiej 3 pod swoim adresem mailowym mosir@mosir.sochaczew.pl oraz osobiście. Na stu pięćdziesięciu pierwszych chętnych dorosłych oraz 50 dzieci czekają pamiątkowe medale, natomiast najlepsi otrzymają puchary oraz gadżety.

 

Organizatorem biegu jest Burmistrz Sochaczewa oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Karty zgłoszeniowe oraz regulamin imprezy dostępne są na stronie www.mosir.sochaczew.pl.

 

Zapraszamy!

 

bieg niepodległości dziecko.doc

bieg niepodległości osoba dorosła.doc

bieg niepodległości osoba dorosła NORDIC.doc

 

REGULAMIN SOCHACZEWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 2019

 

II – ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Wydział Sportu i Org. Pozarządowych.

 

III – TERMIN, DYSTANS, CHARAKTERYSTYKA TRASY

1. Bieg odbędzie się 11 listopada 2019 roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.

2. Bieg główny odbędzie się o godz. 10.20

3. Dystans biegu głównego wynosi 2500 metrów.

4. Trasa - Droga asfaltowa, w większości płaska– Sochaczew: Plac Kościuszki ,ulicami Staszica, Traugutta, 15 Sierpnia, Mazowiecką, Wojska Polskiego, Licealną, Traugutta, Plac Kościuszki

5. Biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz.8.30 na Placu Kościuszki.

 

IV – PROGRAM MINUTOWY BIEGU

- godz. 8.30 - Otwarcie biura zawodów,

- godz. 9.30 – Oficjalne Otwarcie biegu

- godz.9.35 – start biegu NORDIC WALKING

- godz. 9.45 – Mini bieg dla dzieci do lat 4 (z rodzicami)

                         Mini bieg dla dzieci do lat do 7 lat

- godz. 10.20 – Bieg główny 2500m,

- godz. 10.50 – Wręczenie nagród.

V – ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział w biegu jest bezpłatny.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 lat. Zaleca się , by każdy uczestnik wykonał aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu.
 • Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 • Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Organizator   dopuszcza   udział   osób   poniżej   12-tego   roku   życia   wyłącznie   pod   opieką   i   na

odpowiedzialność  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych, którzy  także  będą  brali  udział
w  Biegu.

 • UWAGA ! PAMIĄTKOWE MEDALE OTRZYMA PIERWSZE 150 ZGŁOSZONYCH OSÓB W BIEGU GŁÓWNYM ORAZ 50CIORO DZIECI W MINIBIEGU.
 • Zgłoszenia wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na adres e-mail mosir@mosir.sochaczew.pl.

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)

 • Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
 • Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124,  lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl
 • Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja NARODOWEGO BIEG STULECIA OD BAŁTYKU DO TATR - SOCHACZEW 2018,
  oraz  w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 • Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej.
 • Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.
 • Zebrane dane mogą być przekazywane: dane  mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych  oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu.

 

VI- NAGRODY

 Pierwsze 10 osób w kategoriach kobiet i mężczyzn w biegu głównym oraz pierwsze 10 dzieci w biegu dla dzieci do lat 4 i do lat 7 otrzyma puchary. W kategorii Nordic Walking  nagradzane będą 3 pierwsze miejsca w kategorii panów i 3 pierwsze miejsca w kategorii pań

 

VIII – DODATKOWE ŚWIADCZENIA 

 • opieka medyczna na starcie , mecie i na trasie
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 

IX – Opis trasy 

 • Długość trasy: 2.5km
 • Sochaczew, ulicami: Plac Kościuszki , Staszica, Traugutta, 15 Sierpnia, Mazowiecka, Wojska Polskiego, Licealna, Traugutta, Plac Kościuszki.

 

UWAGI KOŃCOWE!

 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.
 • Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, – dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
A A A
25.10.2019
godz.11:48
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość