przejdź do Sochaczew.pl
323316 odwiedzin
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Sochaczew, dnia 08.05.2019 roku

 

Zarządzenie nr 11/2019

z dnia 08.05.2019 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. poz. 270, 492) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

  1. Podaje do publicznej wiadomości następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy:

Lp.

 

Przedmiot dzierżawy

 

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia

m 2

 

Stawka czynszu

netto

 

 

Czas trwania umowy

1

Lokal użytkowy

na terenie Pływalni „ORKA” w Sochaczewie

Sochaczew

centrum

 

60 m 2

60,11

 

do 3 lat

 

* szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

  1. Wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie oraz zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  3. Wykaz wywieszono, dnia 08.05.2019 r.

Zarządzenie 11-2019.pdf

A A A
08.05.2019
godz.14:10
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość