Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
pochmurno
5°C

Regulamin

Regulamin„3.MOSiR-owska Dziesiątka”, 14 kwietnia 2024 – Sochaczew
Cel :
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej;
2. Propagowanie aktywności ruchowej;
3. Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień
4. Promocja obiektów MOSiR Sochaczew
Organizatorzy
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3.
Termin, Start, Meta: Bieg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2024r. (niedziela) ze startem i metą na stadionie MOSiR przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie. Start Biegu nastąpi o godz. 10.00. Długość trasy biegu: 10 km. Trasa - Droga asfaltowa, płaska po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych –
Sochaczew, ul. Warszawska, Al. 600-lecia, Chopina, Pasaż Duplickiego, Młynarska, Łąkowa, Trojanowską,
Kochanowskiego, Polna, Świerkowa, Długa, Starzyka, Warszawską, stadion
Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 2 kilometry.
Program biegu
- godz. 8.00 – 9.30 – Otwarcie biura zawodów
- godz. 9.50 – Otwarcie Biegu na stadionie przy ul. Warszawskiej 80
- godz. 10.00 – Start
- godz.10.40 - Przewidywany pierwszy zawodnik na mecie
- godz.12.10- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów - Stadion MOSiR przy ul. Warszawskiej 80
Pomiar i limit czasu: Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie 2 godzin od strzału
startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 9 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z bezzwrotnym chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
Punkty regeneracyjne: Na trasie znajdować się będą 2 punkty regeneracyjne (5, 9 km).
Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.
Biuro zawodów: Biuro Zawodów będzie czynne 14 kwietnia (niedziela) w godzinach 8:00 – 9:40.
Adres Biura Zawodów: Namiot / lodowisko na terenie MOSiR Sochaczew, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3.
W Biurze Zawodów zawodnicy zapisanie wcześniej na bieg przez stronę internetową dokonują opłaty i otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, ewentualne materiały sponsorskie.
TYLKO ZAWODNICY ZAPISANI 2 KWIETNIA 2024 ROKU OTRZYMAJĄ NUMER STARTOWY Z IMIENIEM I
NAZWISKIEM.
Uczestnictwo: W Biegu prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2024 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru
pakietów startowych w dniu 14 kwietnia 2024 r. Zaleca się, by każdy uczestnik wykonał aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w biegu. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany. Zapisując się na bieg, zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip. Numery startowe muszą być
przymocowane do koszulek sportowych na przodzie koszulki (na wysokości klatki piersiowej).
Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie.
Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. W „MOSiR-owskiej Dziesiątce” udział biorą jedynie biegacze. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy. Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
Uczestników Biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
(Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz niniejszy regulamin.
Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – biegniemy PRAWĄ STRONĄ!
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i
dopingujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Organizator określa limit
startujących na 200 osób.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych aleczas.pl/zapisy i www.mosir.sochaczew.pl.
Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 2 kwietnia 2024 roku bądź po przekroczeniu wskazanego na ten
dzień w wytycznych , limitu startujących. W przypadku nie osiągnięcia limitu startujących zgłoszenia będą możliwe w BIURZE ZAWODÓW w dniu 14.04.2024r.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia limitu uczestników.
Opłata startowa wynosi 60,00 zł płatne online po dokonaniu zapisu na zawody.
Klasyfikacje
Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:
K-20 – M-20 (rocznik 2006-1995)
K-30 – M-30 (rocznik 1994-1985)
K-40 – M-40 (rocznik 1984-1975)
K-50 - M-50 (rocznik 1974-1965)
K- 60 - M-60 (rocznik 1964 -1955)
K – 70 – M – 70 (rocznik 1954 -1945)
- klasyfikacja służb mundurowych w podziale na kobiety i mężczyzn
- klasyfikacja wg czasów brutto
Nagrody: Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą „MOSiR-owską Dziesiątkę” otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Bieg jest częścią Sochaczewskiej Triady Biegowej. Medal biegu będzie częścią składową medalu Triady. Zawodnicy, którzy zajmą pięć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych i służb mundurowych otrzymają puchary. Kategorie open oraz wiekowe nie dublują się.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124 lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl
Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:
a) w zakresie prowadzenia i realizacji biegu „MOSiR-owska Dziesiątka”,
b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz
podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 ze zm.). Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy „MOSiR-owska Dziesiątka”,, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji biegu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
Postanowienia końcowe: Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach. Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – biegniemy PRAWĄ STRONĄ! Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.