przejdź do Sochaczew.pl
234017 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN PORZĄDKOWY LODOWISKA

 

1.      Lodowisko jest czynne codziennie w godz. 8.00-14.00  16.00-21.00

2.      Wejście na taflę w godz. 8.00;9.00;10.00;11.00;12.00;13.00;16.00;17.00;18.00;19.00;20.00

3.      Zejście z tafli w godz. 8.50;9.50;10.50;11.50;12.50;13.50;16.50;17.50;18.50;19.50;20.50

4.      Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują służby porządkowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5.      Do korzystania z lodowiska upoważnione są wyłącznie osoby posiadające łyżwy i ważny bilet wstępu.

6.      Możliwość gry w hokeja TYLKO po wcześniejszej rezerwacji w godz. 8.00-9.00; 16.00-17.00 jedynie z własnym, niezbędnym do gry wyposażeniem (kask, ochraniacze itd.)

7.      Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:

-         Bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych,

-         Kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,

-         Niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości

-         Jazdy w wyznaczonym kierunku

-         Dzieci do lat 7 korzystają z lodowiska pod opieką dorosłych

8.      Na tafli lodowiska zabrania się:

-         Chodzenia w obuwiu bez łyżew oraz jazdy bez rękawiczek i czapek

-         Urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw

-         Jazdy „wężykiem” w kilka osób

-         Jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego

-         Wykonywania skoków

-         Gwałtownego hamowania

-         Siadania na bandach lodowiska i przeskakiwania przez nie

-         Palenia tytoniu

-         Przebywania w stanie nietrzeźwym

-         Wprowadzania zwierząt

-         Wnoszenia jakichkolwiek napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich podczas jazdy

-         Rzucania jakichkolwiek przedmiotów

-         Używania otwartego ognia

9.      Za przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione w szatni oraz poza nią MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

10. Na terenie lodowiska zabrania się spożywania alkoholu i innych używek, palenia tytoniu oraz urządzania zabaw niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu.

11. Na tafli lodowiska może w jednym czasie przebywać do 100 osób.

12. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na lodowisku ponoszą odpowiedzialność materialną.

13. Kobiety po 60 roku życia oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat, są uprawnieni do zakupu biletu ulgowego.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość