przejdź do Sochaczew.pl
251456 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„TROPEM WILCZYM”

 

I – CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1.Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 –

1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym.

2.Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych

3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

 

II – ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i Burmistrz Miasta Sochaczew. Impreza wchodzi w skład ogólnopolskiego projektu biegowo – edukacyjnego „Tropem Wilczym.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja.

 

III – TERMIN, DYSTANS, CHARAKTERYSTYKA TRASY

1.Bieg odbędzie się 4 marca 2018 roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.

2. Bieg główny odbędzie się o godz. 14.00.

3. Dystans biegu głównego wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek”

 

• Trasa - Droga asfaltowa, w większości płaska– Sochaczew: Plac Kościuszki, ulicami Warszawską, Al. 600-lecia, Senatorska, Żeromskiego, Pokoju, Farna, Wyszyńskiego, Plac Kościuszki

• Długość trasy 1963 m.

• biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz.11.30 do godz.13.00. na Placu Kościuszki, odbiór pakietów startowych w biurze zawodów.

 • · w dniu biegu uczestnicy oraz kibice mogą zwiedzić przygotowaną przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą wystawę poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

 

IV – PROGRAM BIEGU

 

- godz.11.30- Otwarcie biura zawodów

- godz.13.30- Otwarcie imprezy

- godz. 13.35 – Prelekcja dotycząca życia Łukasza Cieplińskiego

- godz. 13.40 – Start Biegu Rodzinnego na dystansie 196,3 m

- godz.14.00 - Start biegu głównego- Plac Kościuszki

- godz.14.20- Przewidywany zawodnik na mecie

- godz.15.00 - 15.30- zakończenie biegu

 

V – ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział w biegu jest bezpłatny.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Zaleca się , by każdy uczestnik wykonał aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu .
 • Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”
 • Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Organizator   dopuszcza   udział   osób   poniżej   16-tego   roku   życia   wyłącznie   pod   opieką   i   na

odpowiedzialność  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych, którzy  także  będą  brali  udział  w  Biegu Pamięci.

 • UWAGA ! PAKIETY STARTOWE OTRZYMA PIERWSZE 90 OSÓB, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ PORTAL tropemwilczym.pl. Po wyczerpaniu zapisów i pakietów na portalu tropemwilczym.pl dalsza rejestracja możliwa będzie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy mosirsochaczew@interia.pl oraz w dniu zawodów w godz. 11.30-13.00. Osoby zgłoszone na adres mailowy otrzymują koszulki przygotowane przez Urząd Miasta Sochaczew
 • UWAGA!  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 40 minut. Uczestnicy, którzy w tym czasie nie dotrą do mety będą zobowiązani do zejścia z trasy.

 

VI- NAGRODY

Medale pamiątkowe wraz z pakietem startowym dla pierwszych 90 osób, zarejestrowanych na oficjalnej stronie biegu. Pozostali uczestnicy otrzymają medale za udział.

 

VII – ZGŁOSZENIA 

 • Zapisy na portalu tropemwilczym.pl do wyczerpania 90 pakietów startowych. Pozostałe zgłoszenia tylko i wyłącznie na adres mailowy: mosirsochaczew@interia.pl w terminie do dnia 25.02.2018 r. Inne formy zgłoszeń nie będą preferowane.
 • Ponadto zapisy w dniu startu 4.03.2018 r. w biurze zawodów w godz. 11.30-13.00

 

VIII – DODATKOWE ŚWIADCZENIA

 • opieka medyczna na starcie , mecie i na trasie
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • 4 szatnie z prysznicami do dyspozycji zawodników  ul. Warszawska 80,  po zakończeniu imprezy

 

•             Wskazane jest, aby biegacze (pierwsze 90 osób zgłoszonych za pośrednictwem portalu tropemwilczym.pl) mieli na sobie koszulki przedstawiające jednego z bohaterów tegorocznego Biegu. Pozostali biegną w koszulkach Sochaczew bądź w centrum Sportu

•            Lista uczestników biegu zostanie opublikowana  na stronie: www.mosir.sochaczew.pl, www.sochaczew.pl

 

Podczas Biegu Pamięci zostanie również symboliczny Bieg rodzinny na dystansie 196,3 m, dla dzieci do lat 7. W biegu mogą wziąć udział dzieci wraz z opiekunami. Udział w biegu rodzinnym jest bezpłatny, obowiązuje jednak ograniczona liczba miejsc dla uczestników. Limit małych zawodników wynosi 50 osób.  Wszyscy mali zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale. Start w mini biegu możliwy po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego i podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału. Zgłoszenia na adres mailowy mosirsochaczew@interia.pl oraz w dniu zawodów do godz. 13.00

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w ww. imprezie  obejmuje także publikację wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

UWAGI KOŃCOWE!

 • Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.
 • W przypadku ewentualnego remontu którejś z ulic, może nastąpić korekta trasy
 • Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, – dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość