przejdź do Sochaczew.pl
255405 odwiedzin

Rodzinne Grand Prix Sochaczewa w Siatkówce Plażowej

A A A

 

Regulamin

Rodzinnego Grand Prix Sochaczewa w Siatkówce Plażowej 2017

 

 

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

Miejsce: Boisko do siatkówki plażowej – Plaża Miejska, tel. Kontaktowy:  667 080 072

 

Terminy:

5.08.2017 godz. 10.00 Rodzinne Grand Prix Siatkówki Plażowej

12.08.2017 godz. 10.00 Rodzinne Grand Prix Siatkówki Plażowej

19.08.2017 godz. 10.00 Rodzinne Grand Prix Siatkówki Plażowej

25.08.2017 godz. 17.00 Rodzinne Grand Prix Siatkówki Plażowej

26.08.2017 godz. 10.00 Finał Rodzinnego Grand Prix Siatkówki Plażowej

27.08.2017 godz. 10.00 Turniej Siatkówki Plażowej Open z okazji Święta Bzury

 

Uczestnicy: W turniejach mogą brać udział wszyscy zainteresowani spokrewnieni ze sobą. Turnieje rozgrywane będą w kategorii OPEN bez podziału na płeć uczestników (mogą być miksty). W zawodach mogą uczestniczyć 2 osobowe drużyny o najbliższym pokrewieństwie (np.: małżeństwo , rodzic z dzieckiem, rodzeństwo). Młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach.

W turniejach punkty zdobywa nazwa drużyny z jednym stałym zawodnikiem, możliwa jest, więc zmiana jednego zawodnika w składzie. Jeden zawodnik nie może występować w kilku drużynach zbierających punkty rankingowe. W turnieju finałowym nie ma możliwości zmiany na zawodnika, który nie brał udziału w żadnym z turniejów Grand Prix.

W GRAND PRIX każdy zawodnik zdobywa punkty na swoje nazwisko, w związku z tym w

System rozgrywek: W poszczególnych turniejach będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zawodów. Punktacja każdego turnieju prowadzona będzie wg. Schematu: ilość par x 10 punktów rankingowych.

Turniej finałowy rozgrywany będzie systemem brazylijskim.

 

Podział punktów między zespoły:

I miejsce             - 100 % pkt

II miejsce            -   80 % pkt

III miejsce           -   60 % pkt

IV miejsce          -   50 % pkt

V miejsce            -   40 % pkt

VI miejsce          -   30 % pkt

VII miejsce         -   20 % pkt

VIII miejsce        -   10 % pkt

 

Suma uzyskanych punktów przez parę zadecyduje o zajęciu miejsca przed turniejem finałowym. Na turniej finałowy zaproszonych zostanie 8 par z największą ilością punktów rankingowych.

 

Nagrody: Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymają nagrody niespodzianki. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju finałowym otrzymają pamiątkowe koszulki  oraz bezpłatne bilety wstępu na pływalnię Orka. Cztery najlepsze pary otrzymają  pamiątkowe puchary.

 

Postanowienia końcowe: Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju. Ubezpieczenie zawodników, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz dojazdy na zawody spoczywa na zespołach uczestniczących w rozgrywkach. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

WYNIKI

 

5 sierpnia na Plaży Miejskiej, odbył się pierwszy turniej z cyklu Rodzinne Grand Prix Siatkówki Plażowej Sochaczewa. W turnieju wystartowały dwie pary, które zagrały jednego seta z wynikiem:

Paweł Jankowski, Bartek Jankowski – Joanna Kobus, Łukasz Kosiorek (21:15).

Finał Rodzinnego Grand Prix Sochaczewa w Siatkówce Plażowej rozegrany 26 sierpnia na Płazy Miejskiej . Oto wyniki
Joanna Kobus, Łukasz Kosiorek - Filip Lewandowski., Łukasz Lewandowski /17 21/
Filip Lewandowski, Łukasz Lewandowski - Bartek Jankowski, Paweł Jankowski /21 16/
Patryk Kowalski, Radosław Kowalski -Joanna Kobus , Łukasz Kosiorek /21 16/
Bartek Jankowski, Paweł Jankowski - Patryk Kowalski , Radosław Kowalski /20 10/
Patryk Kowalski, Radosław Kowalski- Piotr Romanowski, Paweł Romanowski /21 16/
Joanna Kobus, Łukasz Kosiorek - Bartek Jankowski , Paweł Jankowski /12 21/
Piotr Romanowski, Paweł Romanowski - Joanna Kobus, Łukasz Kosiorek /12 21/
Filip Lewandowski , Łukasz Lewandowski - Patryk Kowalski, Radosław Kowalski /21 8/
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe koszulki oraz statuetki za zajęcie poszczególnych miejsc.

Turniej Siatkówki Plażowej z okazji III Święta Bzury rozegrany. Oto wyniki
Łukasz Lewandowski,Patryk Szulecki - Łukasz Kosiorek,Adam Pawlikowski /21 16/, /21 13/,/16 21/ /21 18/. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość