przejdź do Sochaczew.pl
218569 odwiedzin

Regulamin

A A A

Regulamin

Wakacyjnego Grand Prix Sochaczewa w Siatkówce Plażowej

 

 

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

Miejsce: Dwa boiska do siatkówki plażowej – ul. Chopina 101, tel. Kontaktowy: 46 863 26 20, 0 667 080 171

 

Terminy:

1.07 (sobota)               godz. 9.00       I Turniej

4.07 (wtorek)              godz. 16.30     II Turniej

8.07 (sobota)               godz. 9.00       III Turniej

12.07 (środa)              godz. 16.30     IV Turniej

15.07 (sobota)             godz. 9.00       V Turniej

18.07 (wtorek)            godz. 16.30     VI Turniej

20.07 (czwartek)         godz. 16.30     VII Turniej

22.07 (sobota) godz. 10.00     Finał GP w Siatkówce Plażowej

 

 

Uczestnicy: W turniejach mogą brać udział wszyscy zainteresowani. Turnieje rozgrywane będą w kategorii OPEN bez podziału na płeć uczestników (mogą być miksty). Młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach.

W turniejach punkty zdobywa nazwa drużyny z jednym stałym zawodnikiem, możliwa jest, więc zmiana jednego zawodnika w składzie. Jeden zawodnik nie może występować w kilku drużynach zbierających punkty rankingowe. W turnieju finałowym nie ma możliwości zmiany na zawodnika, który nie brał udziału w żadnym z turniejów Grand Prix.

W GRAND PRIX każdy zawodnik zdobywa punkty na swoje nazwisko, w związku z tym w

System rozgrywek: W poszczególnych turniejach będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zawodów. Punktacja każdego turnieju prowadzona będzie wg. Schematu: ilość par x 10 punktów rankingowych.

Mecze sędziowane są przez zawodników biorących udział w rozgrywkach. Każdy kolejny mecz turnieju sędziowany jest przez parę, która przegrała swój poprzedni mecz.

Turniej finałowy rozgrywany będzie systemem brazylijskim.

 

Podział punktów między zespoły:

I miejsce          - 100 % pkt

II miejsce         -   80 % pkt

III miejsce        -   60 % pkt

IV miejsce       -   50 % pkt

V miejsce         -   40 % pkt

VI miejsce       -   30 % pkt

VII miejsce      -   20 % pkt

VIII miejsce     -   10 % pkt

 

Suma uzyskanych punktów przez parę zadecyduje o zajęciu miejsca przed turniejem finałowym. Na turniej finałowy zaroszonych zostanie 8 par z największą ilością punktów rankingowych.

 

Nagrody: Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju finałowym otrzymają puchary, pamiątkowe dyplomy oraz bezpłatne bilety wstępu na pływalnię Orka. Trzy najlepsze pary otrzymają ponadto pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.

 

Postanowienia końcowe: Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju. Ubezpieczenie zawodników, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz dojazdy na zawody spoczywa na zespołach uczestniczących w rozgrywkach. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość