30093 odwiedzin
 
 

Regulaminy obowiązujące na pływalni "ORKA"

A A A

REGULAMIN WEWNĘTRZNY POBYTU GRUP ZORGANIZOWANYCH NA PŁYWALNI W SOCHACZEWIE.

 

 1. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpieczeństwa i przyjemnego spędzania czasu w naszym obiekcie, nieodzowne jest zapewnienie właściwej opieki i nadzoru przez upoważnionych do tego instruktorów i opiekunów.

 2. Opiekunem grupy może być każda osoba pełnoletnia, po wpisaniu się do dziennika grup w kasie pływalni.

 3. Wymagane jest przebywanie minimum jednego opiekuna na 15 osobową grupę korzystającą z części „mokrej” pływalni. Dzieci nie korzystające z części mokrej nie mogą pozostać bez opieki na obiekcie.

 4. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

 5. Jeżeli w grupie są dzieci poniżej 7 roku życia wymagany jest dodatkowo opiekun dla każdego dziecka.

 6. Grupa ma obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia oraz ratowników pełniących dyżur.

 7. Opiekunowie grup korzystają z pływalni za darmo.

 8. Opiekunowie grup zobowiązani do zapoznania się z regulaminem pływalni oraz egzekwowania jego przestrzegania przez swoich podopiecznych.

 9. Sprzęt do nauki pływania lub zabawy w wodzie wydaje instruktor prowadzący zajęcia lub opiekun grupy po poinformowaniu o tym ratownika pełniącego dyżur.

  10. Korzystanie ze zjeżdżalni wodnej dozwolone jest wyłącznie pod stałą opieką opiekuna grupy, który przed wpuszczeniem grupy ma obowiązek zapoznać ją z regulaminem zjeżdżalni.

  11. Do obowiązków opiekunów grup należy:

 • uregulowanie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków z kluczami dla członków grupy

 • przypomnienie grupie o możliwości lub konieczności skorzystania z sanitariatów i toalet

 • dopilnowanie starannego umycia ciała przy użyciu środków myjących, a w szczególności miejsc intymnych

 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenów

 • po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu, zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do szatni „mokrej”

 • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed i po każdych zajęciach

 • wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego bądź ratowniczego

 • dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników zajęć , starannego wytarcia się i wysuszenia włosów

 • zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni 

  12. Grupy z nie wystarczającą ich ilością opiekunów nie będą wpuszczane na pływalnię.

  13. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z obiektów pływalni.

  14. Sytuacje nie ujęte w regulaminie rozstrzyga osoba odpowiedzialna za część „mokrą” pływalni lub ratownik obecnie pełniący dyżur.

 

 

REGULAMIN NIECKI BASENOWEJ/ CZĘŚCI „MOKREJ” PŁYWALNI

 

 1. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko pod opieką instruktorów zatrudnionych przez MOSiR, nauczyciela WF prowadzącego lekcje, trenera sekcji pływackiej.
 2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. W basenie pływackim nie mogą przebywać osoby nie potrafiące pływać.
 4. W basenie pływackim zabronione jest przebywanie w kołach, rękawkach, rzeczach przeznaczonych do rekreacji.
 5. Zakaz biegania.
 6.  Skoki dopuszczalne tylko w obecności: nauczyciela WF, instruktora MOSiR, trenera sekcji pływackiej.
 7. Po skorzystaniu z WC w trakcie przebywania w części „mokrej” należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 8. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni oraz sauny należy zapoznać się z ich regulaminami.
 9. Nauczyciele WF oraz Instruktorzy MOSiR udzielający nauk/doskonaleń pływania mają obowiązek zwrócenia pobranego sprzętu z magazynku do niego kończąc zajęcia.
 10. Inny sprzęt oprócz desek do nauki będący własnością MOSiR Sochaczew jest pobierany wyłącznie przez: nauczycieli WF prowadzących lekcje,  instruktorów pływania, trenerów sekcji pływackiej.
 11. Po zgłoszeniu chęci klienta na skorzystanie z masaży lub innych atrakcji Ratownik pełniący dyżur nie ma obowiązku natychmiastowego włączenia atrakcji.
 12. Bicze wodne są wyłączone podczas odbywania się na małym basenie grupowych nauk pływania.
 13. W dni robocze od godz. 1800 do 2200, oraz w sobotę i święta MOSiR Sochaczew zobowiązuje się do udostępnienia minimum 2 torów basenu pływackiego dla klientów indywidualnych pływalni, w przypadku rezerwacji 4 torów basenu pływackiego w danym czasie  lekcje indywidualne mogą odbywać się wyłącznie w basenie rekreacyjnym.
 14. Kwestię nie ujęte w regulaminie rozstrzyga osoba odpowiedzialna za część „mokrą” pływalni lub ratownik aktualnie pełniący dyżur.
 15. Wszystkich korzystających z pływalni obowiązuje ponadto ogólny regulamin pływalni.

 

 

REGULAMIN (WYTYCZNE) DLA DZIECI DO 3 LAT KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU

 

 1. Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie.

 2. Dziecko przed pierwszym przyjściem na basen powinno być przebadane przez lekarza pediatrę i uzyskać jego akceptacje na korzystanie z basenu. Niewskazana jest kąpiel dzieci z chorobami uszu, układu: moczowego, wydalniczego.

 3. Dzieci do 3 lat przebywający w wodzie muszą posiadać pampersy wodoodporne.

 4. Wodoodporne pampersy mogą być zdejmowane lub wymieniane dzieciom tylko pod natryskami lub w przebieralni.

 5. Opiekun odpowiada za prawidłowe założenie i zabezpieczenie pampersów.

 6. Nie należy dzieci karmić bezpośrednio przed wejściem do wody, na ok. 20-30 minut wcześniej.

 7. Nie należy smarować dzieci oliwkami ani kremami, gdyż ciałko staje się śliskie i trudniej jest je bezpiecznie utrzymać w wodzie.

 8. Opiekun zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

 9. Wchodzenie do wody i wychodzenie po schodkach z dzieckiem na ręku jest zabronione.

 10. Ze względów bezpieczeństwa nie pozwólmy dzieciom biegać po płycie basenu.

 11. Dzieci w pampersach wodoodpornych mają zakaz przebywania w basenie pływackim.

 12. Wszystkich korzystających z pływalni obowiązuje ponadto ogólny regulamin pływalni.

 
kalendarz wydarzeń
kwiecień 2014
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość