przejdź do Sochaczew.pl
246487 odwiedzin
Wakacyjne zajęcia nauki i doskonalenia pływania na Pływalni ORKA!!!

Od 24.06.2017r zapraszamy do zapisywania dzieci na wakacyjne kursy nauki pływania!
Zapisy:
tel.(046) 862-77-59 wew. 127

Opłata za turnus - 10 zajęć od poniedziałku do piątku po 45min - 150zł.

Program kursu zakłada oswojenie z wodą, nurkowanie, leżenie na wodzie na brzuchu, plecach z pomocą ściany, makaronu, deski, samodzielnie, ruchy napędowe nóg do kraula na brzuchu i plecach, praca ramion z deską do stylu grzbietowego, kraula, skoki do wody. Intensywność kursu dostosowana do średniego poziomu uczestników w grupie.

Zapraszamy dzieci powyżej 7 roku życia najlepiej oswojone z zanurzaniem głowy i po wcześniejszej wizycie na naszym basenie. Dzieci poniżej 7 lat wchodzą z opiekunem (dodatkowy bilet ulgowy) i ćwiczą z jego pomocą, pomoc może być wymagana również przy starszych dzieciach. Maksymalna ilość grupy to 15 osób, minimalna 10 osób.

Zebranie organizacyjne 10 min przed I zajęciami!

REGULAMIN
Regulamin dla uczestników / opiekunów osób niepełnoletnich uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MOSiR Sochaczew na Pływalni Miejskiej ORKA.

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obowiązujących na Pływalni.
2. Grupa zawiązuję się w chwili wniesienia opłaty za zajęcia przez minimum 10 uczestników.
3. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach są uiszczane bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu/ cyklu.
4. Opłata regularna za dziesięć 45-minutowych zajęć w danym cyklu/ miesiącu wynosi 150zł.
5. Wysokość opłaty może być zmieniona w przypadku nieregularnej liczby zajęć.
6. Dzieci do lat 7 wchodzą na zajęcia pod opieką opiekuna prawnego lub osoby dorosłej przez niego wyznaczonej do sprawowania opieki (bilet ulgowy).
7. Zapisy na kontynuacje uczestnictwa w zajęciach w następnym miesiącu/ cyklu są realizowane u instruktora prowadzącego grupę.
9. MOSiR Sochaczew nie realizuje zwrotów pieniężnych, ani przeniesienia środków na następny okres rozliczeniowy w przypadku wykupienia usługi, a jej niewykorzystania.
10. Przeniesienie środków pieniężnych, bądź ich części za nie wykorzystaną usługę może nastąpić jedynie w przypadku udokumentowanej nieobecności na znacznej ilości zajęć lub wszystkich.
11. Uczestnicy zajęć zapisując się do grupy deklarują brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danej grupie.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje kierownictwo Pływalni.

A A A
04.06.2018
godz.08:34
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość