przejdź do Sochaczew.pl
255405 odwiedzin
Spływ Kajakowy dla Biało-Czerwonej!

Spływ kajakowy dla Biało-Czerwonej organizowany przez nasze stowarzyszenie wspólnie z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

Trasa spływu przebiega od Plaży Miejskiej w Sochaczewie do Moto Przystani w Plecewicach, około 9km.

Po zapoznaniu się z regulaminem/komunikatem spływu i dostarczeniu wypełnionej  karty zgłoszeniowej do sekretariatu MOSiR (ilość miejsc ograniczona do 50 kajaków) należy stawić się 2 czerwca o godz. 9.30 na Plaży Miejskiej w Sochaczewie. Każdy z uczestników otrzyma gadżety od Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz certyfikat uczestnictwa. Po przepłynięciu założonej trasy czeka nas biwak na terenie MotoPrzystani w Plecewicach gdzie będzie można upiec kiełbaski przy ognisku lub zakupić je w barze MotoPrzystani. Na godzinę 14.30-15.00 jest ustalony transport powrotny autobusem do centrum miasta.

 

Karta zgłoszeniowa Dziecko

Karta zgłoszeniowa Osoba dorosła

 

REGULAMIN SPŁYWU

I. Cele i zadania imprezy

 • Uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości,
 • Poznawanie walorów przyrodniczych rzeki Bzury,
 • Promowanie ekologii,
 • Popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku,
 • Promocja szlaku kajakowego na rzece Bzurze.

  II. Informacje podstawowe

Organizatorzy:

Sochaczewskie WOPR, Miasto Sochaczew, MOSiR Sochaczew

Termin i Plan spływu:

2 czerwca 2018 r.

Godz. 9.15 – zbiórka uczestników, odbiór pakietów na Plaży Miejskiej,

Godz. 9.45 – odprawa uczestników z komandorem spływu,

Godz. 10.00 – start spływu,

Godz. 12.30 – 13.00 – dotarcie do Moto Przystani w Plecewicach,

Godz. 13.00 – 15.00 – biwak na terenie Moto Przystani,

Godz. 14.30-15.00 – transport uczestników do centrum Miasta.

Trasa:

Rzeka Bzura, na odcinku: Plaża miejska – Plecewice (9km)

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:

 • Ubezpieczenie NW,
 • Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
 • Pamiątkę spływową w postaci czapeczki,
 • Miejsce parkingowe dla samochodu,
 • Asekuracja ratowników WOPR na trasie spływu,
 • Transport powrotny do miejsca Startu.

III. Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronach: wopr.e-sochaczew.pl, Sochaczew.pl, mosir.sochaczew.pl oraz dostarczenie go do sekretariatu MOSiR ul. Olimpijska 3,
 • Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania,
 • Podporządkowanie się poleceniom organizatorów,
 • Akceptacja treści i postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Osoby poniżej 18 roku życia tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność,
 • Zgłoszenia przyjmowane parami (kajaki dwuosobowe).
 • ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Obowiązki uczestników

Uczestnik zobowiązany jest do:

 • Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń Komandora i
 • Stosowania się do poleceń organizatorów, szczególnie podczas realizacji programu na wodzie: nie wolno wyprzedzać pilota prowadzącego, nie wolno płynąć za pilotami końcowymi,
 • Dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,
 • Dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
 • Noszenia kamizelek podczas całego spływu,
 • Udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
 • Pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 • Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 • Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie.

V. Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe,
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika.
 • Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu,
 • Organizator ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu,
 • Organizator spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związane z organizacją imprezy,
 • Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.

A A A
22.05.2018
godz.12:03
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość