przejdź do Sochaczew.pl
255405 odwiedzin
28 kwietnia otwieramy miejską wypożyczalnię kajaków

Od 28 kwietnia zaczyna działać miejska wypożyczalnia kajaków na Plaży Miejskiej.
Wypożyczalnia będzie czynna codziennie w godzinach 10.00-18.00. Koszt wypożyczenia kajaka to 10zł/h.
Ostatnie wypożyczenie godzina 17.00.

Regulamin wypożyczalni kajaków

Wypożyczalnia kajaków jest administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59. Wypożyczalnia czynna codziennie od 10.00 do 18.00.

1. Wypożyczenia kajaków może dokonywać tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy) stwierdzający jej tożsamość, na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
2. Osoba wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodniony okres czasu wypożyczenia oraz podpisuje umowę z MOSiR Sochaczew.
3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania wypożyczonego sprzętu i zobowiązany jest do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód. W przypadku szkody całkowitej, wypożyczający ponosi koszty równowartości wypożyczonego sprzętu.
5. Za nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę przewidzianą cennikiem.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu/imprezy, utratę zdrowia lub ich śmierć.
7. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
8. Nie wypożycza się kajaków osobom, będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z administratorem.
10. Telefony alarmowe:
Policja 997 ,Straż Pożarna 998 ,Pogotowie Ratunkowe 999 ,Telefon alarmowy 112
11. Skargi i wnioski należy kierować do MOSiR tel. 046/862 77 59.

A A A
24.04.2018
godz.11:15
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość