przejdź do Sochaczew.pl
255405 odwiedzin
Przetarg ofertowy pisemny na wydzierżawienie pomieszczeń - MOSiR Sochaczew.

Sochaczew, dnia 11.04.2018 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ

W BUDYNKU PŁYWALNI „ORKA” 

– MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

 

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie pomieszczenia na działalność  niekolidującą z działalnością statutową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie  o  łącznej powierzchni 30 m2 znajdujące się w budynku Pływalni „ORKA” przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew. 

II Warunki przetargu.

 

 1. Zaoferowana cena wynajmu nie może być mniejsza niż  40,00 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury oraz  koszty eksploatacyjne i podatek od nieruchomości, kwota czynszu obejmuje ogrzewanie.

 

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do  3 lat.

 

 1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie pomieszczenia  w Sochaczewie ul. Kusocińskiego 2 należy składać do dnia 18.04.2018 r. godz. 10:00  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,  ul. Olimpijska 3  pok. 01/17.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2018 r. o godz. 10:05 w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie.

 

 1. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

       a)      oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym(w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie   wnosi do niego zastrzeżeń,

       b)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

 

 1. Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie                                               ul. Olimpijska 3,  tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew,  ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

 1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

PRZETARG OFERTOWY - 30 M2.pdf

 

Sochaczew, dnia 11.04.2018 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM

NA WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU

ZNAJDUJĄCYM SIĘ W HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 2

– MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

 

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie pomieszczenia na działalność  niekolidującą z działalnością statutową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie  o  łącznej powierzchni 74 m2 znajdujące się w budynku Hali Sportowej przy ul. Kusocińskiego 2, 96-500 Sochaczew. 

II Warunki przetargu.

 

 1. Zaoferowana cena wynajmu nie może być mniejsza niż  22,00 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury oraz  koszty eksploatacyjne i podatek od nieruchomości, kwota czynszu obejmuje ogrzewanie.

 

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do  3 lat.

 

 1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie pomieszczenia  w Sochaczewie ul. Kusocińskiego 2 należy składać do dnia 18.04.2018 r. godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,  ul. Olimpijska 3  pok. 01/17.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2018 r. o godz. 10:05 w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie.

 

 1. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

a)      oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym  (w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

 

 1. Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew,  ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

 1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

PRZETARG OFERTOWY - 74 M2.pdf

 

A A A
11.04.2018
godz.08:42
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość