przejdź do Sochaczew.pl
237903 odwiedzin
7 stycznia XX Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Henryka Orzeszka

REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  IM. HENRYKA ORZESZKA

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

  1. Turniej ma charakter zawodów towarzyskich.

  2. Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej na terenie powiatu sochaczewskiego.

  3. Organizatorem turnieju jest MOSiR , Szkoła Podstawowa Nr 6 , KS Oldboy Orkan Sochaczew.

 

II. POSTANOWIENIA TECHNICZNE - SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

  1. Termin rozegrania turnieju: 07.01.2018 r., godz.10.00.

  2. Miejsce - Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie, ul. Staszica 106.

  3. Przybycie zespołów - do godz. 9.15, odprawa techniczna 9.30.

  4. Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać ważne  badania lekarskie za które będzie         

     odpowiedzialny opiekun drużyny.

  5. Listę imienną zawodników /max 10 osób/ należy wypełnić i dostarczyć kierownictwu turnieju          

      na odprawie technicznej.

  6. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju zobowiązani są do występowania w czasie           

      turnieju ze stałym numerem na koszulce, zgodnie z wpisem do listy zgłoszeń.

  7. Każdy zespół winien posiadać dwa komplety strojów /w kontrastowych kolorach/.

      Zawodników obowiązuje,  obuwie sportowe dostosowane do gry na hali.

  8. W turnieju obowiązują  przepisy gry w halową piłkę nożną.

  9. Mecze rozgrywane będą systemem każdy z każdym.

 10. Czas gry – 1 x 15  minut.

11. W turnieju uczestniczą zespoły 5 osobowe w tym bramkarz, ilość zmian 

      nieograniczona, przeprowadzona w strefie zmian systemem hokejowym.

12. Za zwycięstwo 3 pkt. ,remis 1 pkt. ,porażka 0 pkt

13.O kolejności decyduje;

      a) sumy zdobytych punktów

      b) wyniku bezpośredniego spotkania

      c) korzystniejszej różnicy bramek

      d) większej liczby zdobytych bramek

      e) W przypadku braku rozstrzygnięć dotyczących kolejności zajętych miejsc ,

          decydować będą rzuty karne.

III. NAGRODY:

 1.  Organizatorzy przewidują puchary dla każdej z drużyn.

 2.  Nagrody indywidualne: najlepszy strzelec turnieju, najlepszy bramkarz turnieju , najlepszy zawodnik   w każdej drużynie.

IV. UWAGI KOŃCOWE

MOSiR nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników turnieju. Ubezpieczenie zawodników oraz dojazd na zawody spoczywa na macierzystych klubach delegujących swe zespoły na turniej. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w/w regulaminu w sytuacjach spornych.

Organizator zapewnia bezpłatny poczęstunek dla wszystkich ekip , dojazd we własnym zakresie, odpowiedzialność ponosi kierownik ekipy. Ponadto, zawodnicy mają zapewnioną obsługę medyczną i wodę mineralną.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione zespołom uczestniczącym w turnieju na odprawie

technicznej .

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w ww. imprezie  obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Halowym turnieju piłki nożnej im. Henryka Orzeszka.

 

A A A
27.12.2017
godz.13:09
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość