przejdź do Sochaczew.pl
214501 odwiedzin
5 kwietnia - XV Szkolne Otwarte Mistrzostwa Powiatu w pływaniu

XV Szkolne Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego w pływaniu – 5.IV.2017r.

 1. 1.      Cel zawodów:

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w klasach Szkół Podstawowych, Gimnazjach, Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sochaczewskiego i nie tylko. Wyłonienie najlepiej pływających Szkół Podstawowych, Gimnazjach, Ponadgimnazjalnych biorących udział w zawodach.

 1. 2.      Miejsce:

Miejska Pływalnia „ORKA”

Ul. Olimpijska 3

Sochaczew 96-500

 1. 3.      Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Sochaczewskie WOPR

96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3,

Organizator: Patryk Sobieraj, tel. 785-117-111

 1. 4.      Uczestnictwo:

- W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający ważną legitymację szkolną oraz zgodę opiekuna prawnego.

- Uczestnicy zawodów nie mogą brać udziału w zawodach rangi Mistrzowskiej organizowanych przez PZP od 14 roku życia w bieżącym lub poprzedzającym roku kalendarzowym.

 1. 5.      Przepisy techniczno- organizacyjne:

- Pomiar czasu ręczny.

- Dopuszczalne jest płynięcie z deską do nauki pływania.

- Zawody będą rozgrywane:

a) eliminacje- uczestnicy rozstawieni w seriach losowo, po kolei szkołami.

b) finały- 6 najlepszych zawodników/ zawodniczek z eliminacji bierze udział w finale swojej kategorii wiekowej.

- W wyścigach sztafet bierze udział reprezentacja szkoły składająca się z 2 chłopców i 2 dziewcząt. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 sztafety w każdej kategorii wiekowej 4x25m. Klasy I-IIISP, IV-VISP, I-IIIGIM, Ponadgimnazjalne.

- Podczas rozgrzewki tor 1 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

- Przebywanie dzieci w niecce rekreacyjnej w czasie trwania zawodów jest zabronione!

- W sprawach nie ujętych  w komunikacie decyduje Sędzia Główny.

6. Kategorie wiekowe:

Klasy I- III szkół podstawowych – 25m, styl dowolny.

Klasy IV-VI szkół podstawowych – 50m, styl dowolny.

Klasy I-III Gimnazjum – 50m, styl dowolny.

Klasy I-III Ponadgimnazjalne 50m, styl dowolny.

7. Harmonogram:

Godz. 810 – Rozgrzewka zawodników.

Godz. 900- Uroczyste Otwarcie Zawodów.

 • Sztafety szkół ponadgimnazjalnych, 4 x 25m dowolnym, mieszana 2+2
 • Sztafety szkół gimnazjalnych, 4 x 25m dowolnym, mieszana 2+2
 • Sztafety szkół podstawowych kl. I-III, 4 x 25m dowolnym, mieszana 2+2
 • Sztafety szkół podstawowych kl. IV-VI, 4 x 25m dowolnym, mieszana 2+2
 • Eliminacje / Finały* klas szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 50m dowolnym.
 • Eliminacje / Finały * klas szkół gimnazjalnych na dystansie 50m dowolnym.
 • Eliminacje / Finały * klas szkół podstawowych klas I-III na dystansie 25m.
 • Dekoracje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Eliminacje / Finały * startów klas szkół podstawowych klas IV-VI na dystansie 50m.
 • Dekoracje szkół podstawowych klas I-III i IV-VI.
 • Zakończenie zawodów.

*jeżeli do eliminacji stawiła się mała ilość zawodników, wyścig eliminacyjny może być jednocześnie wyścigiem finałowym.

Finały do których trzeba się zakwalifikować są rozgrywane po zakończeniu wszystkich wyścigów eliminacyjnych.


 

8. Nagrody:

- Dyplomy i medale za miejsca I-III w danej kategorii.

- Puchary dla szkół za miejsca I-III w danej kategorii w wyścigach sztafetowych.

9. Zgłoszenia:

- Każda szkoła może zgłosić nieograniczoną ilość zawodników do startu w eliminacjach i drużyn sztafetowych. ( 1opiekun – 15 osób)

- Zawodników mogą zgłaszać opiekunowie prawni z zachowaniem postanowień niniejszego komunikatu. 

- Zgłoszenia należy przesłać do dnia 1.IV.2016r. na adres patryksobieraj0@gmail.com.

Wzór listy zgłoszeniowej do zawodów jest zamieszczony poniżej komunikatu.

9. Postanowienia końcowe:

- Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

komunikatu/regulaminu.

- Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje organizatorom.

 

 

 

A A A
14.03.2017
godz.09:52
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość